About the Journal

MEDICAL IMAGING AND RADIOTHERAPY JOURNAL (MIRTJ)is an international peer-reviewed open access journal of the Slovenian Association of Radiographers publishing articles of scientific and professional excellence in medical imaging and radiation therapy.

The journal aims to publish articles from all areas of diagnostic imaging (general radiography, computed tomography, magnetic resonance imaging, ultrasound, and nuclear medicine), therapeutic radiologic technology, and oncology. Its aim is to exchange information between practitioners and researchers using radiological imaging, radiotherapy, and interventional techniques. The articles are professional and scientific: research results, technological assessments, case reports, etc.

As an open-access journal, MIRTJ does not charge publication fees, nor is registration or payment required to access articles.

This journal provides immediate open access to its content under the Creative Commons CC BY 4.0 license. Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC license.

Current Issue

Vol. 41 No. Suppl 1 (2024): Zbornik predavanj in posterjev VI. Kongresa Strokovnega združenja radioloških inženirjev Slovenije
					View Vol. 41 No. Suppl 1 (2024): Zbornik predavanj in posterjev VI. Kongresa Strokovnega združenja radioloških inženirjev Slovenije

Zbornik predavanj in posterjev VI. Kongresa Strokovnega združenja radioloških inženirjev Slovenije/Collection of lectures and posters from the 6th Congress of the Slovenian Association of Radiographers

Spoštovane kolegice in kolegi,
pred vami je Zbornik predavanj in plakatov 6. kongresa Strokovnega združenja radioloških inženirjev Slovenije, ki je izšel kot suplement revije Medical Imaging and Radiotherapy Journal (MIRTJ). Ob 70. obletnici delovanja združenja, ki smo jo obeležili na tem kongresu, se je vredno ozreti nazaj na prehojeno pot in opazovati, kako zelo sta naš poklic in naša stroka napredovala. To se odraža tudi na vsebini tega zbornika, saj avtorji predstavljajo zanimive, inovativne, tehnološko najnaprednejše posege, postopke in intervencije, pri katerih kot vodilni ali aktivni člani ekip sodelujejo radiološki inženirji. Želja po raziskovalnem delu in nivo, na katerega se je slednje dvignilo med našimi kolegi, nas lahko navdaja z optimizmom, da bo naslednjih 70 let zagotovo še uspešnejših.

Zahvaljujeva se vsem avtorjem in predavateljem za pogum, da se udejstvujete v raziskovanju, recenzentom in moderatorjem pa, da ste si pripravljeni vzeti čas in sodelovati. Hvala tudi organizacijskemu in strokovnemu odboru za naporno, a prijetno načrtovanje, pripravo in izvedbo jubilejnega kongresa.

Alenka Matjašič, urednica revije MIRTJ
Sašo Arnuga, podpredsednik Strokovnega združenja
radioloških inženirjev Slovenije

Published: 03.06.2024

Full Issue

View All Issues