Archives - Page 3

 • Bulletin
  Vol. 15 No. 4 (1998)

  BRAHITERAPIJA

  CT-RA?UNALNIŠKO TOMOGRAFSKA ANGIOGRAFIJA PRSNIH ŽIL

  DIAGNOSTI?NE RENTGENSKE CEVI

  POST TRAVMATSKA ANEVRIZMA TORAKALNE AORTE

  POŠKODBE TORAKSA

  VLOGA MAGNETNE RESONANCE PRI POŠKODBAH TORAKALNE AORTE

 • Bulletin
  Vol. 15 No. 3 (1998)

  CT DIAGNOSTIKA POŠKODB TORAKALNE HRBTENICE

  OBDELAVA POŠKODB TORAKALNE HRBTENICE

  RENTGENSKE SLIKOVNE PREISKAVE KOL?NIH SKLEPOV V ORTOPEDIJI

  SLIKANJE Z MAGNETNO RESONANCO PRI POŠKODBAH TORAKALNE HRBTENICE

 • Bulletin
  Vol. 15 No. 2 (1998)

  BIODOZIMETRIJA

 • Bulletin
  Vol. 15 No. 1 (1998)

  ZLOMI ?OLNI?KA

 • Bulletin
  Vol. 14 No. 2 (1997)

  CITOGENETSKE ANALIZE KRVI DELAVCEV Z VIRI ONIZIRAJO?IH SEVANJ

  NAPAKE PRI INTRAORALNEM SLIKANJU ZOB

 • Bulletin
  Vol. 14 No. 1 (1997)

  DIAGNOSTIKA POŠKODB GLAVE Z RA?UNALNISKO TOMOGRAFIJO

  NAPAKE PRI EKSTRAORALNEM SLIKANJU ZOB

  POŠKODBE OBRAZNIH KOSTI

  RADIOIZOTOPSKA CISTERNOGRAFIJA

 • Bulletin
  Vol. 13 No. 2 (1996)

  HIPERTERMIJA V ZDRAVLJENJU MALIGNIH OBOLENJ

  KODEKS ETIKE RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV SLOVENIJE

 • Bulletin
  Vol. 13 No. 1 (1996)

  MAGNETNO RESONAN?NE PREISKAVE SRCA

  OSNOVNE PROJEKCIJE SLIKANJA DOJKE

  RADIOVIZIOGRAFIJA V ZOBOZDRAVSTVU

  SPREMLJANJE KAKOVOSTI V RADIOLOGIJI

 • Bulletin
  Vol. 12 No. 2 (1995)

  MAMOGRAFIJA

  PREISKAVE ORBITE IN O?ESA Z MAGNETNO RESONANCO

  RADIOFARMACIJA

  ZNIŽEVANJE DOZ SEVANJA V MEDICINI

 • Bulletin
  Vol. 12 No. 1 (1995)

  DRUŠTVO VIŠJIH RADIOLOŠKIH TEHNIKOV SLOVENIJE OB STOTI OBLETNICI ODKRITJA RENTGENSKIH ŽARKOV

  RADIOTERAPIJA V SLOVENIJI

  RAZVOJ ODDELKA ZA RADIOLOGIJO VISOKE ŠOLE ZA ZDRAVSTVO VLJUBLJANI

  WILHELM CONRAD ROENTGEN

  ZA?ETKI IN RAZVOJ DIAGNOSTI?NE RENTGENOLOGUE V SLOVENUI

  ZGODOVINA NUKLEARNE MEDICINE V SLOVENIJI

 • Bulletin
  Vol. 11 No. 1 (1994)

  INTRAORALNE TEHNIKE SLIKANJA ZOB

 • Bulletin
  Vol. 10 No. 1 (1993)

  KOSTNE NEOPLAZME RADIOLOŠKE OBDELAVE

  MALIGNI KOSTNI TUMORJI

  MOŽNOSTI RA?UNALNIŠKE TOMOGRAFIJE CT V DIAGNOSTIKI KOSTNIH TUMORJEV

  VARNOST PRI SLIKANJU Z MAGNETNO RESONANCO

 • Bulletin
  Vol. 2 No. 1 (1985)

  INDUSTRIJSKA RADIOLOGIJA - DEFEKTOSKOPIJA

  VLOGA RENTGENSKEGA TEHNIKA PRI ENDOSKOPSKI RETROGRADNI CHOLANGIO-PANKREATOGRAFIJI

 • Bulletin
  Vol. 3 No. 1 (1986)

  ALI IMATE REAKCIJO NA RENTGENSKE KEMIKALIJE

  FIDEX- THE FIJI INTELLIGENT DIAGNOSTIC X-RAY SYSTEM

  INFEKCIJSKI PROTOKOL

  NOVO V ULTRAZVO?NI DIAGNOSTIKI

  PERKUTANA EKSTRAKCIJA LEDVI?NIH KAMNOV

  PRIPORO?ILO SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE ZA RACIONALIZACIJO RADIOLOŠKIH DIAGNOSTI?NIH PREISKAV

  TEHNI?NE OSNOVE DIGITALNE SUBTRAKCIJSKE ANGIOGRAFIJE

 • Bulletin
  Vol. 3 No. 2 (1986)

  NEVARNOST TOKSI?NlH HLAPOV RENTGENSKlH KEMIKALIJ

  RADIACIJSKI VARNOSTNI INŽENIR

 • Bulletin
  Vol. 4 No. 1 (1987)

  DIGITALNA RADIOGRAFIJA

  KVALITETA V DIAGNOSTI?NI RADIOLOGIJI IN VLOGA VIŠJEGA RADIOLOŠKEGA TEHNIKA

  METODI?NE NAPAKE V DENTALNI RADIOLOGIJI

  RAZMIŠLJANJE O UPRAVI?ENOSTI ŠTUDIJA ZA POKLIC RADIOLOŠKEGA INŽENIRJA NA VII. STOPNJI V SR SLOVENIJI

  VARSTVO PRI DELU Z VIRI IONIZIRAJO?EGA SEVANJA

  VEZIKOURETERALNI REFLUKS KOD DJECE I MCUG KAO METODA IZBORA ZA NJEGOVO DOKAZIVANJE

 • Bulletin
  Vol. 4 No. 2 (1987)

  POKLICANOST IN DELO ALI LE DELO

  SODELAVCI ALI POMO?NIKI

  U?INKI SEVANJA NA ORGANIZEM

 • Bulletin
  Vol. 4 No. 3 (1987)

  FOLIJE REDKIH ZEMELJ

  KONTRASTNA SREDSTVA

 • Bulletin
  Vol. 5 No. 1 (1988)

  PREGLED TEHNIK RENTGENSKEGA SLIKANJA SAKROILIAKALNIH SKLEPOV

 • Bulletin
  Vol. 5 No. 2 (1988)

  ALI DOVOLJ POZNAM ZAKONODAJO, KI UREJA SPECIFI?NOSTI MOJEGA POKLICA

  SLIKANJE SAKROlLlAKALNIH SKLEPOV

 • Bulletin
  Vol. 5 No. 3 (1988)

  All DOVOLJ POZNAM ZAKONODAJO, KI UREJA SPECIFI?NOSTI MOJEGA POKLICA (nadaljevanje)

  IGELNA BIOPSIJA S POMOCJO CT APARATURE

 • Bulletin
  Vol. 6 No. 1 (1989)

  All DOVOLJ POZNAM ZAKONODAJO, KI UREJA SPECIFI?NOSTI MOJEGA POKLICA (nadaljevanje in konec)

  RTG PRIKAZ SEMENOVODA S KONTRASTNIM SREDSTVOM

 • Bulletin
  Vol. 6 No. 2 (1989)

  AKTUALNO IZ ZAKONODAJE

  PATOLOŠKE LEZIJE MAKSILE IN MANDlBULE NA DENTALNH RENTGENOGRAMIH

  SPREMEMBE V ZVEZNI ZAKONODAJI S PODRO?JA IONIZIRAJO?EGA SEVANJA

 • Bulletin
  Vol. 7 No. 1 (1990)

  KAJ MORAMO VEDETI O TLD DOZIMETRIH

  RENTGENSKE SLIKOVNE METODE ZA PRIKAZ ACETABULUMA

  SLIKANJE Z JEDRSKO MAGNETNO RESONANCO

  TUMORJI KOLENSKEGA SKLEPA

 • Bulletin
  Vol. 7 No. 2 (1990)

  LUMINISCENCA FOLIJ V EKSPOZICIJSKIH POGOJIH

  MOŽNOSTI CT-ja V DIAGNOSTIKI KOSTNIH TUMORJEV

51-75 of 79