Vol. 18 No. 3 (2001): Bulletin

DELO Z AVTOMATSKIM INJEKTORJEM KONTRASTA

PROTOKOL SPIRALNE CT PREISKAVE PLJU?NIH ARTERIJ

SPIRALNA CT PREISKAVA PLJU?NIH ... ARTERIJ V DIAGNOSTIKI AKUTNE PLJU?NE EMBOLIJE

SPIRALNA CT PREISKAVA PLJU?NIH ARTERIJ · PRIPRAVA BOLNIKA

SPLOŠNA BOLNIŠNIC... A SLOVENJ GRADEC - RADIOLOŠKI ODDELEK

Published: 16.07.2020