Vol. 23 No. 1 (2006): Bulletin

DIFERENCIALNA DIAGNOSTIKA SPREMEMB NA PRSNI HRBTENICI PRI SCHEUERMANNOVI BOLEZNI

OSTEOGENESlS lMPERFECTA

RADIOLOŠKA OBRAVNAVA POŠKODB V KIRURGIJI ROKE

SLIKOVNA DIAGNOSTIKA PRSNlH ORGANOV PRl KRITI?NO BOLNEM- IZVEDBA lN VLOGA RENTGENSKEGA SLIKANJA lN CT PREISKAVE PRl LEŽE?EM BOLNIKU

Published: 16.07.2020