Vol. 25 No. 1 (2008): Bulletin

					View Vol. 25 No. 1 (2008): Bulletin

DIGITALIZACIJA RADIOLOŠKEGA ODDELKA V SPLOŠNI BOLNIŠNICI JESENICE (SBJ)

DOKAZOVANJE HEMANGIOMOV V JETRIH? PRIMERJAVA MED MORFOLOŠKO UZ IN CT METODO TER SPECT SCINTIGRAFIJO Z OZNA?ENIMI ERITROCITI

OPTIMIZACIJA SLIKANJA PRSNIH ORGANOV NOVOROJEN?KOV NA ODDELKU INTENZIVNE TERAPIJE OTROŠKE KIRURGIJE UNIVERZITETNEGA KLINI?NEGA CENTRA V LJUBLJANI

RTG OBDELAVA SAKROILIAKALNIH SKLEPOV PRI REVMATOLOŠKIH PACIENTIH

SECOND YEAR RADIOGRAPHY STUDENTS AT THE DEPARTMENT FOR MEDICAL IMAGING AND RADIOTHERAPY IN LJUBLJANA, SLOVENIA AND REJECT ANALYSIS

Published: 2020-07-16