Vol. 36 No. 1 (2019): Bulletin

					View Vol. 36 No. 1 (2019): Bulletin

ANALIZA TESTOV ENAKOMERNOSTI NA SPECT-CT GAMA KAMERAH
(ANALYSIS OF UNIFORMITY TESTS ON SPECT-CT GAMMA CAMERAS)

MERJENJE T2 RELAKSACIJSKEGA CASA ZA DOLOCANJE STOPNJE POĆ KODBE HRUSTANCA IN MENISKUSA PRI KOLENU
(T2 RELAXATION TIME DETERMINES THE DEGREE OF KNEE CARTILAGE AND MENISCUS DAMAGE)

OSNOVE MAGNETNO RESONANCNEGA SLIKANJA SRCA
(FUNDAMENTALS OF CARDIAC MAGNETIC RESONANCE IMAGING)

PRIMER MAGNETNORESONANCNEGA SLIKANJA PACIENTA Z VSTAVLJENIM NEFEROMAGNETNIM PREVODNIM IMPLANTATOM
(MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF A PATIENT WITH A CONDUCTIVENONFERROMAGNETIC IMPLANT - CASE REPORT)

VPLIV UPORABE BOLUSA NA STRANSKE UCINKE PRI BOLNIKIH, KI OBSEVAJO RAKA DANKE IN ANALNEGA KANALA
(THE IMPACT OF THE USE OF THE BOLUS ON THE SIDE EFFECTS OF PATIENTS DURING RADIOTHERAPY TREATMENT OF RECTAL AND ANAL CANAL CANCERS)

Published: 16.07.2020