Vol. 41 No. Suppl 1 (2024): Zbornik predavanj in posterjev VI. Kongresa Strokovnega združenja radioloških inženirjev Slovenije

					View Vol. 41 No. Suppl 1 (2024): Zbornik predavanj in posterjev VI. Kongresa Strokovnega združenja radioloških inženirjev Slovenije

Zbornik predavanj in posterjev VI. Kongresa Strokovnega združenja radioloških inženirjev Slovenije/Collection of lectures and posters from the 6th Congress of the Slovenian Association of Radiographers

Spoštovane kolegice in kolegi,
pred vami je Zbornik predavanj in plakatov 6. kongresa Strokovnega združenja radioloških inženirjev Slovenije, ki je izšel kot suplement revije Medical Imaging and Radiotherapy Journal (MIRTJ). Ob 70. obletnici delovanja združenja, ki smo jo obeležili na tem kongresu, se je vredno ozreti nazaj na prehojeno pot in opazovati, kako zelo sta naš poklic in naša stroka napredovala. To se odraža tudi na vsebini tega zbornika, saj avtorji predstavljajo zanimive, inovativne, tehnološko najnaprednejše posege, postopke in intervencije, pri katerih kot vodilni ali aktivni člani ekip sodelujejo radiološki inženirji. Želja po raziskovalnem delu in nivo, na katerega se je slednje dvignilo med našimi kolegi, nas lahko navdaja z optimizmom, da bo naslednjih 70 let zagotovo še uspešnejših.

Zahvaljujeva se vsem avtorjem in predavateljem za pogum, da se udejstvujete v raziskovanju, recenzentom in moderatorjem pa, da ste si pripravljeni vzeti čas in sodelovati. Hvala tudi organizacijskemu in strokovnemu odboru za naporno, a prijetno načrtovanje, pripravo in izvedbo jubilejnega kongresa.

Alenka Matjašič, urednica revije MIRTJ
Sašo Arnuga, podpredsednik Strokovnega združenja
radioloških inženirjev Slovenije

Published: 03.06.2024

Full Issue