Vol. 39 (2022): Zbornik predavanj in posterjev V. Kongresa Strokovnega združenja radioloških inženirjev Slovenije

Medical Imaging and Radiotherapy Journal = MIRTJ

Spoštovani!

Pred vami je Zbornik povzetkov predavanj in posterjev, ki je nastal v okviru 5. kongresa Strokovnega združenja radioloških inženirjev Slovenije. Veseli nas, da se po dolgem času zaradi pandemije življenje počasi vrača v stare tirnice in tako tudi naše združenje zopet organizira kongres. Veseli nas, da je bil interes in odziv za prijavo na kongres tako velik, saj smo že v prvih nekaj tednih zapolnili vse kapacitete nastanitve in predavalnice.

Predavanja in posterji so v tej publikaciji objavljeni v obliki izvlečkov tako v slovenskem kot angleškem jeziku. Kongres Strokovnega združenja radioloških inženirjev je poleg strokovnega in znanstvenega izpopolnjevanja, izmenjave mnenj in snovanja novih projektov tudi priložnost za druženje članov, saj se tega srečanja udeleži največ radioloških inženirjev iz celotne Slovenije, kot vsako leto pa imamo tudi nekaj gostov iz sosednjih držav. Zato me zelo veseli, da se nadaljuje ta tradicija.

Na tokratnem kongresu bomo poslušali zanimive teme in predstavitev novosti in novih dognanj iz vseh področij našega dela. Predavanja naših kolegov so na ravni največjih dogodkov na mednarodni ravni.

Izvedba kongresa ne bi bila mogoča brez vašega sodelovanja, tako s pripravo vaših prispevkov kot udeležbo na srečanju. Veseli me, da je vedno več ljudi pripravljenih pomagati pri organizacijskih delih, kar terja veliko časa, energije in zagona.

Zahvaljujem se tudi vsem sponzorjem, ki nam pomagajo pri izvedbi kongresa. Upam, da vam bo prebiranje tega zbornika in udeležba na kongresu vzbudila željo po aktivnem sodelovanju in boste z vašim prispevkom sodelovali v redni številki revije Medical Imaging and Radiotherapy Journal, ali na naslednjem kongresu ZDRI oz. na kakšnem drugem srečanju radioloških inženirjev doma ali po svetu. Zavedati se moramo, da bomo samo z znanjem, in z dokazi podprto prakso pripomogli k rasti, razvoju, samostojnosti, prepoznavnosti in ugledu našega poklica.

Nejc Mekiš,
predsednik Strokovnega združenja
radioloških inženirjev Slovenije
Ljubljana, maj 2022

---

Spoštovani!

Veseli nas, da nam je po dolgem premoru uspelo organizirati kongres in da ob tej priložnosti izdajamo zbornik izvlečkov predavanj in plakatov.

V suplementu revije MIRTJ so objavljeni izvlečki predavanj in plakatov, ki so bili predstavljeni na kongresu. Velik interes za aktivno udeležbo na kongresu nam pove, da se zavedamo, da je raziskovanje pomembno za napredek naše stroke.

Zahvaljujem se vsem sodelujočim avtorjem, predavateljem, recenzentom, moderatorjem ter strokovnemu in organizacijskemu odboru, brez katerih izvedba kongresa ne bi bila mogoča.

Sašo Arnuga,
podpredsednik Strokovnega združenja
radioloških inženirjev Slovenije
urednik suplementa MIRTJ
Ljubljana, maj 2022

Published: 29.05.2022

Full Issue