Vol. 39 No. 1 (2022): Medical Imaging and Radiotherapy Journal

Medical Imaging and Radiotherapy Journal = MIRTJ

Dear colleagues,

We present the issue of Medical Imaging and Radiotherapy journal, Volume 39 (2022). From this year on, the journal will be published annually. The editorial board of the journal is proud and happy that word has spread about our journal and that we are receiving manuscripts from diff erent countries and on diff erent topics. We would be very grateful if you could help us spread the word about our journal and invite your colleagues to submit their manuscripts to our international journal.

This publication remains an open access journal, available to all readers on the journal website and in the
databases that index the journal. We invite you to visit the journal’s website, which can be found at http://mirtjournal.net/index.php/home. On the mentioned website you will fi nd all the necessary information for preparation and submission of manuscripts.

Nejc Mekis
Editor-in-chief of MIRTJ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Spoštovane kolegice in kolegi!

Pred Vami je nova številka revije Medical imaging and Radiotherapy journal, letnik 39 (leto izdaje 2022). Od letošnjega leta naprej revija izhaja enkrat letno. V uredništvu nam je v veliko veselje, da se je dobro ime o naši reviji razširilo in da redno pridobivamo članke iz različnih držav na različne tematike. Prav tako bi bili zelo hvaležni za vašo pomoč pri informiranju kolegov o reviji in vabilu za oddajo člankov.

Revija še vedno ostaja brezplačna in prosto dostopna vsem bralcem na spletni strani revije in v bazah, ki revijo indeksirajo. Vabimo vas, da si ogledate spletno stran revije, ki je dostopna na povezavi http://mirtjournal.net/index.php/home. Na omenjeni spletni strani najdete vse potrebne informacije za pripravo in oddajo člankov.

 

Nejc Mekiš
Glavni urednik MIRTJ

Published: 12.02.2023