Archives

 • Medical Imaging and Radiotherapy Journal = MIRTJ

  Medical Imaging and Radiotherapy Journal
  Vol. 39 No. 1 (2022)

  Dear colleagues,

  We present the issue of Medical Imaging and Radiotherapy journal, Volume 39 (2022). From this year on, the journal will be published annually. The editorial board of the journal is proud and happy that word has spread about our journal and that we are receiving manuscripts from diff erent countries and on diff erent topics. We would be very grateful if you could help us spread the word about our journal and invite your colleagues to submit their manuscripts to our international journal.

  This publication remains an open access journal, available to all readers on the journal website and in the
  databases that index the journal. We invite you to visit the journal’s website, which can be found at http://mirtjournal.net/index.php/home. On the mentioned website you will fi nd all the necessary information for preparation and submission of manuscripts.

  Nejc Mekis
  Editor-in-chief of MIRTJ

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

  Spoštovane kolegice in kolegi!

  Pred Vami je nova številka revije Medical imaging and Radiotherapy journal, letnik 39 (leto izdaje 2022). Od letošnjega leta naprej revija izhaja enkrat letno. V uredništvu nam je v veliko veselje, da se je dobro ime o naši reviji razširilo in da redno pridobivamo članke iz različnih držav na različne tematike. Prav tako bi bili zelo hvaležni za vašo pomoč pri informiranju kolegov o reviji in vabilu za oddajo člankov.

  Revija še vedno ostaja brezplačna in prosto dostopna vsem bralcem na spletni strani revije in v bazah, ki revijo indeksirajo. Vabimo vas, da si ogledate spletno stran revije, ki je dostopna na povezavi http://mirtjournal.net/index.php/home. Na omenjeni spletni strani najdete vse potrebne informacije za pripravo in oddajo člankov.

   

  Nejc Mekiš
  Glavni urednik MIRTJ

 • Medical Imaging and Radiotherapy Journal = MIRTJ

  Zbornik predavanj in posterjev V. Kongresa Strokovnega združenja radioloških inženirjev Slovenije
  Vol. 39 (2022)

  Spoštovani!

  Pred vami je Zbornik povzetkov predavanj in posterjev, ki je nastal v okviru 5. kongresa Strokovnega združenja radioloških inženirjev Slovenije. Veseli nas, da se po dolgem času zaradi pandemije življenje počasi vrača v stare tirnice in tako tudi naše združenje zopet organizira kongres. Veseli nas, da je bil interes in odziv za prijavo na kongres tako velik, saj smo že v prvih nekaj tednih zapolnili vse kapacitete nastanitve in predavalnice.

  Predavanja in posterji so v tej publikaciji objavljeni v obliki izvlečkov tako v slovenskem kot angleškem jeziku. Kongres Strokovnega združenja radioloških inženirjev je poleg strokovnega in znanstvenega izpopolnjevanja, izmenjave mnenj in snovanja novih projektov tudi priložnost za druženje članov, saj se tega srečanja udeleži največ radioloških inženirjev iz celotne Slovenije, kot vsako leto pa imamo tudi nekaj gostov iz sosednjih držav. Zato me zelo veseli, da se nadaljuje ta tradicija.

  Na tokratnem kongresu bomo poslušali zanimive teme in predstavitev novosti in novih dognanj iz vseh področij našega dela. Predavanja naših kolegov so na ravni največjih dogodkov na mednarodni ravni.

  Izvedba kongresa ne bi bila mogoča brez vašega sodelovanja, tako s pripravo vaših prispevkov kot udeležbo na srečanju. Veseli me, da je vedno več ljudi pripravljenih pomagati pri organizacijskih delih, kar terja veliko časa, energije in zagona.

  Zahvaljujem se tudi vsem sponzorjem, ki nam pomagajo pri izvedbi kongresa. Upam, da vam bo prebiranje tega zbornika in udeležba na kongresu vzbudila željo po aktivnem sodelovanju in boste z vašim prispevkom sodelovali v redni številki revije Medical Imaging and Radiotherapy Journal, ali na naslednjem kongresu ZDRI oz. na kakšnem drugem srečanju radioloških inženirjev doma ali po svetu. Zavedati se moramo, da bomo samo z znanjem, in z dokazi podprto prakso pripomogli k rasti, razvoju, samostojnosti, prepoznavnosti in ugledu našega poklica.

  Nejc Mekiš,
  predsednik Strokovnega združenja
  radioloških inženirjev Slovenije
  Ljubljana, maj 2022

  ---

  Spoštovani!

  Veseli nas, da nam je po dolgem premoru uspelo organizirati kongres in da ob tej priložnosti izdajamo zbornik izvlečkov predavanj in plakatov.

  V suplementu revije MIRTJ so objavljeni izvlečki predavanj in plakatov, ki so bili predstavljeni na kongresu. Velik interes za aktivno udeležbo na kongresu nam pove, da se zavedamo, da je raziskovanje pomembno za napredek naše stroke.

  Zahvaljujem se vsem sodelujočim avtorjem, predavateljem, recenzentom, moderatorjem ter strokovnemu in organizacijskemu odboru, brez katerih izvedba kongresa ne bi bila mogoča.

  Sašo Arnuga,
  podpredsednik Strokovnega združenja
  radioloških inženirjev Slovenije
  urednik suplementa MIRTJ
  Ljubljana, maj 2022

 • Medical Imaging and Radiotherapy Journal = MIRTJ

  Medical Imaging and Radiotherapy Journal
  Vol. 38 No. 2 (2021)

  Dear colleagues,

  We are introducing the second issue of the Medical Imaging and Radiotherapy journal, volume 38 (2021). The journal’s editorial board is proud and happy that good word about our journal was spread and that we are receiving manuscripts from different countries and different topics. The journal remains a free open-access journal available to all readers on the journal’s website and in the databases that index the journal. We invite you to view the journal’s website, which is available at http://mirtjournal.net/index.php/home. All the necessary information of how to prepare and submit the manuscripts can be found on the mentioned website. Besides that, a complete archive of the journal from its very beginning.

  Nejc Mekis
  Editor-in-chief of MIRTJ

 • Medical Imaging and Radiotherapy Journal = MIRTJ

  Medical Imaging and Radiotherapy Journal
  Vol. 38 No. 1 (2021)

  Dear colleagues,

  We are introducing the first issue of the Medical Imaging and Radiotherapy journal, volume 38 (2021). The journal’s editorial board is proud and happy that a good word about our journal was spread and that we are receiving manuscripts from different countries and different topics. We are publishing three manuscripts, of which two are from foreign authors from Portugal and Croatia. The journal remains free and freely available to all readers on the journal’s website and in the databases that index the journal.

  We invite you to view the journal’s website, which is available at http://mirtjournal.net. All the necessary information to prepare and submit the manuscripts can be found on the mentioned website. Besides that, a complete archive of the journal from its very beginning.

  Nejc Mekis
  Editor-in-chief of MIRTJ

 • Medical Imaging and Radiotherapy Journal = MIRTJ

  Medical Imaging and Radiotherapy Journal
  Vol. 37 No. 2 (2020)

  Dear colleagues,

  We are introducing you to the second issue of the Medical Imaging and Radiotherapy journal, volume 37 (2020). The news about our journal has already spread across Europe, which is evident from the mentioned issue, as in addition to the article by Slovenian authors, there is also an article by Hungarian and an article by Portuguese authors. The journal remains free and freely available to all readers on the journal’s website and in the databases that index the journal.

  We invite you to view the journal’s website, which is available at http://mirtjournal.net. On the mentioned website, you will fi nd all the necessary information to prepare and submit the article.

  On behalf of the Slovenian Society of Radiographers, I would like to thank all the radiographers who are professionally And proudly pursuing their vocation, despite the very diffi cult situation in the country and around the world caused by the COVID-19 pandemic.

  Stay safe and healthy,
  Nejc Mekis
  Editor-in-chief of MIRTJ

 • Medical Imaging and Radiotherapy Journal = MIRTJ

  Medical Imaging and Radiotherapy Journal
  Vol. 37 No. 1 (2020)

  Dear colleagues,

  I would like to present you the first issue of Medical imaging and Radiotherapy journal, an updated version of the Bulletin: Newsletter of the Slovenian Society of Radiographers and is now published solely in English language. The editorial board has come to this decision so high-quality research can be presented to a wider circle of readers, which cannot be done if the journal is published in Slovenian language. Such a decision was unanimously adopted at the assembly of the Society in 2019. From this year onwards, the journal also possesses a website that can be accessed on the link http://mirtjournal.net/index.php/home. From this summer, an archive of all articles published in the journal Bulletin from the beginning of its publication in 1983 until today can be found on the mentioned website. We have also updated the instructions for authors. The article submission process is now run by the Open Journal System (OJS), therefore I would like to kindly ask you to create a user account, which will allow you to submit your article and also automatically create your personal archive. I hope that a wider range of readers will encourage you to present your research and show the whole world the quality and knowledge that the Slovenian radiographers have. We have also decided that you will now receive the journal via e-mail in the pursuit of the cleaner environment.

  As the journal is now available to a wider circle of readers, we also expect to receive manuscripts from colleagues from all over the world, which will further enrich our journal and provide us with a broader view and knowledge in our fi eld. The journal remains free and is freely available to all readers on the journal’s website and in the databases that index the journal.

  I would like to inform you that this year we have had the honor of presenting ourselves as a country at one of the largest radiology congresses in the world – ECR, as a part of the EFRS meets session, which took place in the virtual environment due to the current pandemic around the world. I would like to thank all four lecturers who prepared excellent lectures, each from their own field.

  This year’s International Day of Radiology (IDOR) topic was COVID-19 pandemic. The Slovenian Society of Radiographers together with the Slovenian Chamber of Radiographers, the Medical imaging and radiotherapy department at the Faculty of Health Sciences and the Association of Radiologists, organized International day of Radiology and Radiologic technology with more than 350 participants. The event, like all events this year, took place in the virtual environment. We had the opportunity to listen to excellent lectures from our fellow radiographers and radiologists and microbiologists.On behalf of the Society, I would like to thank all radiographers who are currently professionally and proudly pursuing their profession, despite the very difficult times in the country and around the globe caused by the COVID-19 pandemic. For this purpose, Slovenian Society of Radiographers prepared a poster in support. It can be found at the end of the journal, and be received by e-mail if anyone would like to print it out.


  Stay safe and healthy,
  Nejc Mekis
  Editor-in-chief of MIRTJ

 • MIRTJ AUTHOR GUIDELINES
  Vol. 1 No. 1 (1)

  Thank you for your interest in Medical Imaging and Radiotherapy journal (MIRTJ). Please
  read the Author Guidelines prior to submission of the manuscript. The submission indicates
  that the content has not been published elsewhere except as an abstract on a congress or as a
  thesis.
  The submission should be submitted online at http://mirtjournal.net/index.php/home/login once
  the manuscript has been prepared according to the Guidelines.

 • Bulletin
  Vol. 36 No. 2 (2019)

 • Bulletin
  Vol. 36 No. 1 (2019)

  ANALIZA TESTOV ENAKOMERNOSTI NA SPECT-CT GAMA KAMERAH
  (ANALYSIS OF UNIFORMITY TESTS ON SPECT-CT GAMMA CAMERAS)

  MERJENJE T2 RELAKSACIJSKEGA CASA ZA DOLOCANJE STOPNJE POŠKODBE HRUSTANCA IN MENISKUSA PRI KOLENU
  (T2 RELAXATION TIME DETERMINES THE DEGREE OF KNEE CARTILAGE AND MENISCUS DAMAGE)

  OSNOVE MAGNETNO RESONANCNEGA SLIKANJA SRCA
  (FUNDAMENTALS OF CARDIAC MAGNETIC RESONANCE IMAGING)

  PRIMER MAGNETNORESONANCNEGA SLIKANJA PACIENTA Z VSTAVLJENIM NEFEROMAGNETNIM PREVODNIM IMPLANTATOM
  (MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF A PATIENT WITH A CONDUCTIVENONFERROMAGNETIC IMPLANT - CASE REPORT)

  VPLIV UPORABE BOLUSA NA STRANSKE UCINKE PRI BOLNIKIH, KI OBSEVAJO RAKA DANKE IN ANALNEGA KANALA
  (THE IMPACT OF THE USE OF THE BOLUS ON THE SIDE EFFECTS OF PATIENTS DURING RADIOTHERAPY TREATMENT OF RECTAL AND ANAL CANAL CANCERS)

 • Bulletin
  Vol. 35 No. 2 (2018)

  DELEŽ BOLNIKOV Z RADIODERMATITISOM PRI RADIKALNEM OBSEVANJU RAKA DANKE

  VLOGA RA?UNALNIŠKE TOMOGRAFIJE PRI NUKLEARNOMEDICINSKEM HIBRIDNEM SLIKANJU PATOLOŠKIH SPREMEMB V PODRO?JU VRATU

  VPLIV GLASBE NA PREISKOVAN?EVO PO?UTJE MED MAGNETNO RESONAN?NO PREISKAVO

 • Bulletin
  Vol. 35 No. 1 (2018)

  PRIMERJAVA PROTOKOLOV RENTGENSKEGA SLIKANJA HRBTENICE PO PROGRAMU ZA SKOLIOZO MED ZDRAVSTVENIMI USTANOVAMI V SLOVENIJI

  STOPNJA ŽRELNEGA REFLEKSA PRI INTRAORALNEM SLIKANJU ZOB

  VREDNOTENJE INTERFRAKCIJSKIH PREMIKOV PRI OBSEVANJU RAKA GLAVE IN VRATU

 • Bulletin
  Vol. 34 No. 2 (2017)

  VLOGA RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV PRI PREPOZNAVANJU ZLOMOV APENDIKULARNEGA SKELETA ZA POTREBE URGENTNE TRAVMATOLOŠKE AMBULANTE

  PRIMERJAVA OBSEVANOSTI PACIENTOV MED PANORAMSKIM SLIKANJEM IN INTRALORALNIM SLIKANJEM STATUSA ZOB

  VPLIV ŠTEVILA OBSEVALNIH POLOŽAJEV NA PARAMETRE INVERZNIH BRAHITERAPEVTSKIH OBSEVALNIH PLANOV RAKA PROSTATE

 • Bulletin
  Vol. 34 No. 1 (2017)

  NADZOR KAKOVOSTI MAMOGRAFSKIH SLIK V DRŽAVNEM PRESEJALNEM PROGRAMU DORA

  PRIMERJAVA DOZNE OBREMENITVE PACIENTK PRI DIGITALNI MAMOGRAFIJI V PRIMERJAVI Z DIGITALNO TOMOSINTEZO DOJK

  PRIMERJAVA MED NAVIDEZNIM IN EKSPONENCIALNIM NAVIDEZNIM DIFUZIJSKIM KOEFICIENTOM PRI MEHKOTKIVNIH ORGANIH NA 3T MAGNETNI RESONANCI

  VPLIV INDEKSA TELESNE MASE NA OBSEVANOST PACIENTOV PRI SLIKANJU MEDENICE

 • Bulletin
  Vol. 33 No. 2 (2016)

  AVTOMATI?NA DETEKCIJA ARTEFAKTOV NA MAMOGRAFSKIH SLIKAH

  PROTOKOL PREVERJANJA KAKOVOSTI ZA MAGNETNO RESONAN?NI TOMOGRAF

  ZMANJŠANJE PREJETE DOZE NA PODRO?JE GLAVE NADLAHTNICE PRI OBSEVANJU LEVE IN DESNE DOJKE

 • Bulletin
  Vol. 33 No. 1 (2016)

  OCENA SPECT?CT IN ODŠTEVNE SCINTIGRAFIJE PRI BOLNIKIH S PRIMARNIM HIPERPARATIROIDIZMO

  OVREDNOTENJE INTRAFRAKCIJSKIH PREMIKOV PRI RADIKALNEM OBSEVANJU KARCINOMA PROSTATE

  POJAVLJANJE PREMIKOV IZOCENTRA ZARADI SPOLA PRI OBSEVANJU PLJU?NEGA RAKA

  PRIMERJALNA ANALIZA PREJETIH DOZ PRI IZBRANIH CT PREISKAVAH V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE

 • Bulletin
  Vol. 32 No. 2 (2015)

  POMEN IN VREDNOTENJE LABORATORIJSKIH VAJ PLANIRANJE OBSEVANJA V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU

  RADIOTERAPIJA OTROK

  VPLIV PRAVOKOTNE ZASLONKE NA DOZO PRI INTRAORALNEM SLIKANJU

 • Bulletin
  Vol. 32 No. 1 (2015)

  ?ASOVNA ANALIZA KAKOVOSTI DIGITALNIH RENTGENSKIH SLIK

  PRIMERJAVA INTENZITETNE MODULIRANE IN TRIDIMENZIONALNE KONFORMNE TEHNIKE OBSEVANJA TUMORJEV GLAVE IN VRATU

  VELJAVNOST USTNE IZJAVE PACIENTKE O POTRDITVI OZ. ZANIKANJU NOSE?NOSTI

 • Bulletin
  Vol. 31 No. 2 (2014)

  DOZA NA DOJKE PRI PANORAMSKEM SLIKANJU ZOB

  FUNKCIJSKO MAGNETNORESONAN?NO SLIKANJE PRI BOLNIKIH Z ŽARIŠ?NIMI OKVARAMI MOŽGANOV

  RENTGENSKO SLIKANJE CELOTNE HRBTENICE Z DIGITALNIM ROTACIJSKIM SISTEMOM

 • Bulletin
  Vol. 31 No. 1 (2014)

  DOZA NA Š?ITNICO PRI INTRAORALNEM SLIKANJU ZOB

  KAKO DOBRO POZNAMO IN KDAJ UPORABLJAMO DODATNE PROJEKCIJE PRI MAMOGRAFIJI

  PRIMERJAVA MED SLIKANJEM SAKROILIAKALNIH SKLEPOV V AP IN PA PROJEKCIJI

  PRIMERJAVA T2?GRADIENT EHO PULZNEGA ZAPOREDJA S SUSCEPTIBILNO OBTEŽENIM PULZNIM ZAPOREDJEM

  VLOGA SUBJEKTIVNEGA FAKTORJA PRI OCENJEVANJU ELEKTRONSKIH PORTALNIH SLIK OBSEVANJA DOJKE

 • Bulletin
  Vol. 30 No. 2 (2013)

  MOTIVACIJA MENTORJEV ZA DELO S ŠTUDENTI RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE NA RADIOLOŠKIH ODDELKIH V SLOVENIJI

  INJICIRANJE KONTRASTNEGA SREDSTVA V DESNO ALI LEVO ROKO? VPLIV ARTEFAKTOV PRI CT ANGIOGRAFIJI KAROTIDNIH ARTERIJ

  SODELOVANJE MED POKLICNIMI SKUPINAMI V ZDRAVSTVENIH TIMIH RADIOLOŠKEGA ODDELKA IN KIRURŠKE AMBULANTE PRI OBRAVNAVI URGENTNEGA PACIENTA

  ZADOVOLJSTVO Z DELOM MED RADIOLOŠKIMI INŽENIRJI V SLOVENIJI

 • Bulletin
  Vol. 30 No. 1 (2013)

  DOZA NA O?I PRI KLASI?NEM RENTGENSKEM SLIKANJU GLAVE

  DOZA NA OSEBJE V OPERACIJSKI DVORANI

  UPORABA 3T MR TOMOGRAFA PRI PRIKAZOVANJU OBOLENJ PRSNIH ORGANOV, KI SO POSLEDICA IZPOSTAVLJENOSTI AZBESTU

 • Bulletin
  Vol. 29 No. 2 (2012)

  ANALIZA ELEKTRONSKIH PORTALNIH SLIK PRI INTENZITETNO MODULIRANI RADIOTERAPIJI GLAVE IN VRATU IN OVREDNOTENJE ROBOV PRI PLANIRANEM TAR?NEM VOLUMNU

  IZVEDBA TESTA SPREJEMLJIVOSTI ZA MERILNIK AKTIVNOSTI S POMO?JO PROGRAMSKE APLIKACIJE TESTDOSECAL

  MAGNETNO RESONAN?NA SPEKTROSKOPIJA PRI SUMU NA MOŽGANSKI TUMOR

 • Bulletin
  Vol. 29 No. 1 (2012)

  IZPOSTAVLJENOST RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV – OCENA VARSTVA IZPOSTAVLJENIH DELAVCEV V NUKLEARNI MEDICINI

  MEDICINSKO HUMANITARNA ODPRAVA V ZAMBIJO V O?EH RADIOLOŠKEGA INŽENIRJA

  TEMELJNI IN DODATNI POSTOPKI OŽIVLJANJA V ZDRAVSTVENI USTANOVI

 • Bulletin
  Vol. 28 No. 1 (2011)

  AMERIKA; JE TAM RES AMERIKA?

  IZRA?UN POVPRE?NE ŽLEZNE DOZE PACIENTK PRI MAMOGRAFIJI

  KONTROLA POLOŽAJA IGEL PRI VISOKODOZNI BRAHITERAPIJI RAKA PROSTATE

 • Bulletin
  Vol. 27 No. 2 (2010)

  EXPERIMENTAL E-LEARNING COURSE FOR HUNGARIAN RADIOGRAPHERS

  PREGLED IN OCENA VARNOSTNIH DEJAVNIKOV PRI IZVAJANJU ADR CESTNIH PREVOZOV RADIOAKTIVNIH SNOVI NA PODRO?JU SLOVENIJE

  PRIMERJAVA VENTILACIJSKO PERFUZIJSKE SCINTIGRAFIJE IN RA?UNALNIŠKO TOMOGRAFSKE ANGIOGRAFIJE PLJU? PRI PLJU?NI EMBOLIJI

  ROLE OF THE DIFFERENT RADIOLOGICAL IMAGING MODALITIES IN THE DIAGNOSIS AND STAGING OF EQUINE NAVICULAR SYNDROME. A REVIEW

1-25 of 84